Ulubione   Poleć znajomemu
 
 
       Mapa strony
  Start
  Oferta
  O nas
  Kwalifikacje
  Nasi klienci
  Ciekawe linki
  Kontakt
 
 

  Strona główna
 
Znany od kilkudziesięciu lat outsourcing stał się w ostatnim czasie dominującą tendencją w zakresie nowych metod prowadzenia działalności gospodarczej. Polega on na zlecaniu niezależnym, specjalistycznym firmom wykonywania określonych zadań bądź funkcji na zasadzie stałej współpracy. Dzięki budowaniu strategicznych (wieloletnich) relacji z firmami zewnętrznymi, przedsiębiorstwa optymalizują struktury organizacyjne i zmniejszają koszty działalności.


Outsourcing to redukcja kosztów.


Outsourcing pomaga zwiększyć efektywność zarządzania, ponieważ w takich wypadkach zleceniodawca płaci wyłącznie za wykorzystanie zasobów a nie za ich posiadanie. W konsekwencji nie ponosi dodatkowych nakładów związanych z utrzymaniem zasobów nie w pełni wykorzystanych. Provider, bowiem optymalizuje wykorzystanie zasobów realizując zadania dla wielu klientów. Ponadto, małym i średnim firmom daje możliwości implementacji rozwiązań stosowanych przez duże przedsiębiorstwa bez ponoszenia ogromnych nakładów na pozyskanie nowych technologii i wykwalifikowanych pracowników

Następne źródła oszczędności to eliminacja kosztów zbędnych i ukrytych (niekiedy między współpracującymi komórkami lub ich wnętrzu), zidentyfikowanych w momencie porządkowania organizacji.

Oprócz poprawy wyników finansowych zaletą wprowadzonego outsourcingu jest wzrost efektywności ekonomicznej określany mianem "efektu dźwigni" polegający na zwiększeniu korzyści płynących z wykorzystania nowych technologii lub wiedzy specjalistycznej.

Analiza korzyści ujawnia, że obok efektów ekonomicznych, outsourcingowi towarzyszą efekty dodatkowe. Rezultaty te są trudno mierzalne i stąd niekiedy niezauważalne.

Należą do nich:

 • wykorzystanie nowych technologii
   
 • wzrost zadowolenia kadry,
   
 • skrócenie czasu reakcji na potrzeby osób zainteresowanych,
   
 • zwiększenie elastyczności i rzetelności,
   
 • eliminacja ryzyk organizacyjnych czy finansowych

  Coraz częściej można zauważyć, że wiedza specjalistyczna i perfekcja są dziś towarem, który chętnie nabywają i włączają w swoje przedsiębiorstwa klienci świadomi ich wartości. W przyszłości jednak utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy i doskonałości w każdym obszarze funkcjonalnym będzie zbyt kosztowne i właśnie, dlatego outsourcing stanie się podstawową strategią prowadzenia działalności gospodarczej. Warto zdawać sobie sprawę, że jedyną stałą w biznesie jest zmiana a elastyczność i zaufanie będące podstawą stosunków outsourcingowych pozwala w sposób bezbolesny podążać za tą zmianą.